اسپری درایر

خشک کن اسپری درایر (spray dryer) یا خشک کن افشانه ای، دستگاهی می باشد که جهت خشک کردن انواع محلول های حاوی مواد محلول یا دوغاب ها استفاده می شود.

اجزای اصلی تشکیل دهنده ی اسپری درایر

اسپری درایر ها معمولا از بدنه ی استوانه ای که به صورت ایستاده قرار می گیرند و در پایین آن یک قیف با شیب بیش از 60 درجه قرار می گیرد ساخته می شوند.

کوره  یا هوا ساز: جهت تامین هوای گرم

فن مکنده: جهت ایجاد جریان هوا و خارج کردن بخار آب

سایکلون: جداسازی ذرات جامد تولید شده از هوا و بخار آب

بگ فیلتر: تصفیه ی کامل هوا ی خروجی از غبار اسپری درایر

نازل ها یا اتمایزر (atomizer) اسپری درایر: جهت پاشش افشانه ای محلول به فضای درونی دستگاه تا اینکه اندازه ی قطرات محلول به حداقل مورد نظر رسیده و نسبت سطح محلول به حجم آن به حداکثر مقذار ممکن برسد

نحوه ی کارکرد اسپری درایر

عملکرد اسپری درایر بدین صورت می باشد که محلول یا دوغاب مورد نظر توسط پمپ های فشار بالا به نازل های مخصوص یا اتمایزر دستگاه پمپ می شود و محلول پس از پاشش افشانه ای به درون دستگاه در معرض هوای گرم قرار می گیرد. به دلیل افزایش سطح محلول به حجم آن، تبخیر آب محلول به سرعت انجام می گیرد و مواد یا ذرات محلول به سرعت از آب جدا می شوند و به صورت جامد  به پایین و درون قیف سقوط  می کنند. بخش اعظم مواد جامد تولید شده به درون قیف دستگاه سقوط می کند و مقداری نیز همراه با بخار آب و هوای گرم تولید شده توسط هواساز به سمت سایکلون (cyclone)  و بگ فیلتر کشیده می شود و بدین طریق محلول حاوی مواد خشک شده و مواد جامد آن جداسازی می شود.

 موارد مصرف اسپری درایر

خشک کردن محلول های مواد شیمیایی نظیر سولفات آهن، سولفات روی، سولفات منگنز و … کاربرد در صنایع تولید کاشی و سرامیک، کاربرد در انواع صنایع غذایی نظیر تولید مالتو دکسترین و …

 

مزایا و معایب اسپری درایر

از مزایای اصلی اسپری درایر انجام همزمان عملیات خشک کردن، پودر کردن و و بسته بندی می باشد که در سایر خشک کن ها این عملیات به صورت جداگانه انجام می گیرد. کیفیت بهتر خشک کردن و راندمان بالای تبخیر نسبت به سایر خشک کن ها از مزایای اسپری درایر می باشد.

از جمله معایب اسپری درایر نیز می توان هزینه ی بالای ساخت و سرمایه گذاری و همچنین پیچیدگی های اپراتوری و نیاز به بکار گیری نیروهای کاملا کار آزموده را بر شمرد.

عوامل مهم و موثر در طراحی اسپری درایر

مقدار مواد حل شده در محلول

ویسکوزینه ی محلول

ارتفاع مخزن اسپری درایر

دمای مخزن ( بسته به مواد مربوطه دما تنظیم می گردد، برای مثال برای خشک کردن مالتودکسترین دمای 65 درجه و برای خشک کردن سولفات دوی دمای 120 درجه اعمال می شود.

ارسال نظر