سولفات روی

سولفات روی با فرمول شیمیایی ZnSO4 پر مصرف ترین نمک روی می باشد. سولفات روی در صورت داشتن مولکول های آب به صورت کریستال های سفید رنگ و در صورت خشک شدن به صورت پودر سفید رنگ مشاهده می شود. سولفات روی می تواند حاوی عناصر سنگین، همچون سرب و کادمیوم باشد که در این صورت جهت مصرف به عنوان کود در کشاورزی مناسب نمی باشد. حلالیت سولفات روی در آب بسیار زیاد و نزدیک 100% می باشد و در خاک بسته به میزان pH می باشد.  در صورت وجود آهک ( کربنات کلسیم )، در خاک، سولفات روی تبدیل به کربنات روی می شود که میزان حلالیت کمتری در آب دارد و جذب یون روی توسط گیاه کاهش می یابد. وجود مس و بیکربنات در آب، جذب روی را در گیاه کاهش می دهد. همچنین استفاده ی بیش از حد از کود های فسفاته نیز منجر به کاهش جذب روی خواهد شد.

کاربرد ها و موارد مصرف سولفات روی

عمده ی سولفات روی تولید شده در صنعت، به عنوان کود شیمیایی مصرف می شود. برنج، گندم، مرکبات و انگور حساسیت زیادی به کمبود روی دارند و عدم وجود این عنصر در خاک باعث رنگ زردی برگ های جوان و افت تولید محصول می شود.

در تولید ابریشم مصنوعی، لیتوفون، تولید خوراک دام و طیور، تولید انواع الیکترولیت ها، تولید فسفاته ها، چربی گیر ها و رنگ بر ها  استفاده می شود.

از سولفات روی بسیار خالص در داروسازی و پزشکی استفاده می شود.

روش تولید سولفات روی

سولفات روی بسیار خالص از طریق واکنش سولفوریک اسید با فلز روی و سرد کردن و کریستال گیری از محلول به دست آمده تولید می شود. ماده ی تولید شده از این روش دارای قیمت تمام شده ی بالا می باشد و در پزشکی و داروسازی مورد استفاده قرار می گیرد. روش ارزان تر برای تولید سولفات روی، واکنش سولفوریک اسید با خاک معدنی اکسیده ی روی  و یا سرباره ی روی می باشد. محلول به دست آمده از این روش حاوی سرب و کادمیوم می باشد که سولفات سرب به علت داشتن Ksp پایین، رسوب نموده و در فیلتر پرس جداسازی می شود. کادمیوم نیز با افزودن پودر روی به محلول و احیا شدن و جایگزینی با روی فلزی به صورت کادمیوم فلزی رسوب می نماید. محلول خالص تر شده ی سولفات روی تغلیظ شده و به حوضچه های کریستال گیری و یا اسپری درایر (spray drier) منتقل می شود تا کریستال های هفت آبه ی روی و یا سولفات روی تک آبه به دست آید.

ویژگی های سولفات روی

ZnSO4 Chemical formula
161.47g/mol Molar mass
3.54g/cm3 Density
680°C Melting point
740°C Boiling point
7733-02-0 CAS number
ارسال نظر