سولفات نیکل

سولفات نیکل یک ترکیب شیمیایی غیر آلی با فرمول NiSO4 می باشد. این ترکیب در صورت داشتن هفت مولکول آب در ساختار کریستالی خود به صورت کریستال های سبز رنگ و در صورت خشک شدن و از دست دادن آب به صورت پودر ماده ی سفید رنگ متمایل به سبز مشاهده می شود.

کاربردها و موارد مصرف سولفات نیکل

سولفات نیکل در تولید ترکیبات نیکل نظیر سولفات آمونیوم نیکل و کربنات نیکل مصرف می شود. همچنین از سولفات نیکل در تولید مواد ثابت کننده ی رنگ در رنگرزی و چاپ منسوجات، آبکاری نیکل، پوششها رنگ ها و جلاها کاربرد دارد. از دیگر مصارف سولفات نیکل می توان به کاشی و سرامیک سازی و سیاه کردن روی و برنز نیز اشاره کرد.

مواد اولیه ی تولید سولفات نیکل

نیکل فلزی، سولفوریک اسید، آب، نیتریک اسید و یا آب اکسیژنه (هیدروژن پر اکسید)

روش تولید سولفات نیکل

تولید سولفات نیکل خالص از طریق واکنش سولفوریک اسید با قراضه ها، براده ها و یا گلوله های نیکل فلزی انجام می شود. برای تولید سولفات نیکل ابتدا سولفوریک اسید رقیق شده با آب درون مخزن استیل ضد اسید به قراضه های نیکل اضافه می شود و مقداری نیتریک اسید یا آب اکسیژنه مخزن واکنش افزوده می شود تا باعث شستشو و حل کردن اکسید نیکل ایجاد شده بر سطح فلز  و همچنین تسریع روند حل شدن نیکل در محلول گردد. پس از گذشت زمان کافی و حل شدن نیکل فلزی در محلول اسید، جهت تکمیل واکنش، سولفوریک اسید به مقدار بیشتری به محلول اضافه می شود و با جوشاندن محلول و بالا بردن دما، نیتریک اسید اضافی تجزیه شده و به صورت گاز خرمایی رنگ N2O5 از محلول خارج می شود. محلول به دست آمده پس از تکمیل واکنش توسط فیلتر پرس صاف شده و جهت سرد شدن و کریستال گیری به وان های پلی اتیلنی منتقل می شود. پس از سرد شدن محلول و تشکیل کریستال های سولفات نیکل، محلول اضافی جداسازی شده و کریستال ها قابل برداشت از وان خواهند بود. محصول سولفات نیکل به دست آمده پس از انتقال به سانتریفیوژ و یا خشک کن، آماده ی بسته بندی و فروش خواهد بود.

Ni + H2SO4 + 7H2O → NiSO4.7H2O + H2

ویژگی های سولفات نیکل

NiSO4 Chemical formula
154.75g/mol Molar mass
4.01g/cm3 Density
100°C Melting point
840°C- decomposes Boiling point
7786-81-4 CAS number
ارسال نظر