نیترات مس

نیترات مس یک نوع ماده ی شیمیایی غیر آلی با فرمول شیمیایی Cu(NO3)2 می باشد که به رنگ آبی پر رنگ مشاهده می شود. این ماده در آب کاملا محلول می باشد و نوع هشت آبه ی آن دمای ذوب پایینی دارد که نگهداری از آن را دشوار می کند. از این رو بهتر است آب تبلور آن جدا شود تا به انواع سه آبه و تک آبه تبدیل شود که دمای ذوب بالاتری دارند و حمل و نگهداری از آنها آسانتر است

کاربرد های نیترات مس

نیترات مس کاربردهای فراوانی دارد که از جمله ی آن ها می توان به تولید اکسید مس، به عنوان کاتالیزور در تولید مواد آلی،  تولید نوار تست بارداری، تولید قارچ کش ها، علف کش ها و باکتری کش ها، استفاده در حمام آبکاری نیکل، تولید رنگ سرامیک، استفاده در آبکاری و تولید و رنگرزی منسوجات اشاره کرد.

روش تولید نیترات مس

ساده ترین روش برای تولید نیترات مس، واکنش دادن براده ها یا قراضه های مس فلزی با نیتریک اسید رقیق شده با آب می باشد. این واکنش می بایست در پلی اتیلن یا استیل ضد اسید صورت گیرد. پس از حل شدن مس در نیتریک اسید، محلول تولید شده فیلتر شده و به مقدار دلخواه جوشانده می شود تا آب اضافی محلول بخار شود. سپس محلول جوشانده شده به حوضچه ی خنک کن منتقل می شود و محصول آماده ی بسته بندی و فروش خواهد بود.

Cu + 4 HNO3 → Cu(NO3)2 + 2 H2O + 2 NO2

برای تولید نیترات مس بدون آب نیز میبایست مس فلزی را با گاز دی نیتروژن تترا اکسید ( N2O4 ) وارد واکنش نمود.

Cu + 2 N2O4 → Cu(NO3)2 + 2 NO

 نیترات مس در صورت قرار گرفتن در معرض حرارت تجزیه شده و به اکسید مس تبدیل می شود.

2 Cu(NO3)2 → 2 CuO + 4 NO2 + O2

ویژگی ها و خواص نیترات مس

Cu(NO3)2 Chemical formula
187.555g/mol Molar mass
3.055g/cm3 Density
256°C Melting point
Decomposes Boiling point
3251-23-8 CAS number
ارسال نظر