پلی آلومینیم کلراید

پلی آلومینیم کلراید با فرمول شیمیایی Al2Cl(3n-m)(OH) ، پلیمری غیر آلی است و قابلیت بسیار بالایی در حذف ذرات کلوئیدی از آب دارد. این ترکیب از طریق جذب بار­های منفی سطحی ذرات کلوئیدی بر سطح خود باعث انعقاد آن­ها و ایجاد لخته در آب می­گردد و از این طریق باعث حذف کدورت آب و فاضلاب می­گردد. با توجه به قدرت بالاتر پلی آلومینیم کلراید نسبت به سایر لخته ساز­ها همچون سولفات آهن و سولفات آلومینیم، مصرف این ماده در سال­های اخیر افزایش بسیار زیادی پیدا کرده و جایگزین سایر مواد شده است. تولید پلی­آلومینیم کلراید معمولا از طریق واکنش هیدروکلریک اسید (HCl) با آلومینیم هیدروکسید (Al(OH)3)، در فشار و دمای بالا انجام می­گیرد.

ارسال نظر