پلی آلومینیم کلراید

پلی آلومینیم کلراید

پلی آلومینیم کلراید با فرمول شیمیایی Al2Cl(3n-m)(OH) ، پلیمری غیر آلی است و قابلیت بسیار بالایی در حذف ذرات کلوئیدی از آب دارد. این ترکیب از طریق جذب بار­های منفی سطحی ذرات کلوئیدی بر سطح خود باعث انعقاد آن­ها و ایجاد لخته در آب می­گردد و از این طریق ...